Vergelijk je zorgverzekering

Volg het eenvoudige stappenplan en stap over van zorgverzekering voor 2022. Voer uw gegevens in voor een persoonlijke berekening.
Kies je keuzevrijheid, eigen risico en aanvullende dekking.

Eigen risico opties

Eigen Risico Ziektekosten

Wat betekent het verplicht eigen risico zorgverzekering?

Iedereen heeft een verplicht eigen risico in zijn basisverzekering zitten. Dit houdt in dat u (in 2021) de eerste € 385,- zorgkosten zelf moet betalen. Dit geldt voor het gehele jaar. De kosten die u daarna maakt, of kosten die niet gelden voor het eigen risico (zie onderstaande), betaalt de zorgverzekeraar.

Als u ook nog kiest voor een vrijwillig eigen risico, kunt u het bedrag van € 385,- verhogen t/m € 885,-. Dit houdt in dat u de eerste € 885,- i.p.v € 385,- zelf aan zorgkosten moet betalen. In ruil hiervoor kunt u wel een flinke korting per maand krijgen op de premie. Dit kunt u bekijken door ziektekosten te vergelijken. Niet alle kosten gelden voor het eigen risico, zie de uitzonderingen hieronder.

Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben daarom ook geen eigen risico.

Uitzonderingen op het verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico in 2021van € 385,- geldt voor alle zorgkosten, behalve voor:

  • consult bij de huisarts, recepten en doorverwijzingen
  • kraamzorg en verloskundige zorg
  • wijkverpleging
  • ketenzorg (samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders)
  • hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg
  • nacontrole van orgaandonoren (nier- of levertransplantatie)
  • verzekerden onder de 18 jaar
  • zorg uit een aanvullende verzekering
  • griepprik bij risicogroepen
  • Voor spoedeisende hulp bij een huisarts(enpost) geldt geen eigen risico, maar voor spoedeisende hulp bij het ziekenhuis betaalt u dit wel. Het is dus handig, behalve als het levensbedreigend is, om eerst naar de huisarts te gaan.