Vergelijk je zorgverzekering

Volg het eenvoudige stappenplan en stap over van zorgverzekering voor 2022. Voer uw gegevens in voor een persoonlijke berekening.
Kies je keuzevrijheid, eigen risico en aanvullende dekking.

Basisverzekering vergelijken 2022

De basisverzekering zal kwa prijs weer afwijken in 2022. Zorgverzekeraars verhogen vrijwel ieder jaar hun premies en veranderen hun polisvoorwaarden. Door het uitvoeren van een jaarlijkse controle, kom je er snel achter of je nog steeds het meest voordelig verzekerd bent.

Inhoud basispakket zorgverzekering 2022

Soort zorg

Toelichting

Eigen risico

Wettelijke eigen bijdrage 

Huisarts

Bezoek huisarts

Nee

Nee

Tandarts

Kinderen tot 18 jaar: controle en behandeling; en fluoridebehandeling voor kinderen tot 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen

Nee

Nee

 

Vanaf 18 jaar: chirurgische tandheelkundige hulp en röntgenonderzoek. Lees meer over tandartskosten

Ja

Nee

Medisch specialist

Bezoek medisch specialist, zoals een kaakchirurg, internist of allergoloog

Ja

Nee

Ziekenhuis

Ziekenhuisverblijf, operaties en spoedeisende hulp in het ziekenhuis

Ja

Nee

Ziekenvervoer

Ambulancevervoer

Ja

Nee

 

Ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer

Ja

Ja

 

Patiënten die meerdere dagen achter elkaar behandeld worden kunnen ook kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten.

Ja

Nee

Medicijnen

De meeste medicijnen 

Ja

Nee, tenzij u zelf een duurder medicijn kiest.

Bloedonderzoek

Bloed prikken via huisarts en medisch specialist

Ja

Nee

Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  • Basis ggz, dus zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen; bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog of een internetbehandeling (e-health).

  • Specialistische ggz, dus zorg voor mensen met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.

  • Eerste 3 jaar verblijf in ggz-instelling.

Ja

Nee

Extra in een ziektekosten pakket

 
Soort zorgToelichtingEigen risico Wettelijke eigen bijdrage
FysiotherapieKinderen tot 18 jaar: krijgen maximaal 18 behandelingen (2×9) voor fysiotherapie vergoedNeeNee
 Vanaf 18 jaar: (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie van de 21e behandeling bij aandoeningen die op de chronische lijst staan. De eerste 20 behandelingen betaalt u meestal zelfJaNee
 Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandelingJaNee
 Oefentherapie bij artrose aan de heup- en kniegewrichten tot en met de  12e behandelingJaNee
 Oefentherapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen) tot en met de 37e behandelingJaNee
 Oefentherapie bij COPD tot en met de 70e behandeling in het eerste jaarJaNee
LogopedieDe behandeling moet een geneeskundig doel hebbenJaNee
ErgotherapieMaximaal 10 behandeluren per kalenderjaarJaNee
DieetadviesMaximaal 3 behandeluren per kalenderjaarJaNee
Zwangerschaps- en geboortezorgVerloskundige zorgNeeNee
 KraamzorgNeeJa, bijdrage per uur
WijkverplegingWijkverpleging inclusief persoonsgebonden budget voor wijkverplegingNeeNee
HulpmiddelenHulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking. Zoals een gehoorapparaat of orthopedische schoenen. Let op: géén rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelenJaBijbetaling afhankelijk van het middel.
GehandicaptenzorgZorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebbenJaNee
 Behandeling door een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG)JaNee
OuderenzorgRevalidatiezorg voor ouderenJaNee
 Behandeling door een specialist ouderengeneeskunde (SO)JaNee
Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)Zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.NeeNee

Ziektekostenverzekeringen 2023​