Zorgverzekering 2019

Zorgverzekering 2019 vergelijken. Op onze website kunt u ziektekostenverzekeringen vergelijken, ook weer voor volgend jaar. Door goed naar de verschillen in premies en vergoedingen te kijken en goed na te denken over het verplicht en vrijwillig eigen risico kunt u geld besparen.

Op deze website worden de volgende verzekeringen vergeleken : Anderzorg, Besured, CZ, CZdirect, De Friesland Zorgverzekeraar, Delta Lloyd, Ditzo, FBTO, HEMA, OHRA, ONVZ, PNOzorg, Pro Life, Salland, UnitedConsumers (VGZ), Unive Select, Univé, Zorg en Zekerheid, ZorgDirect.

Is de basisverzekering verplicht?

Het afsluiten van een basisverzekering is op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) verplicht voor iedereen die ook is verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Iemand is verzekerd voor de Wlz als: Diegene Nederlands ingezetene is (als hij/zij rechtmatig in Nederland woont) en/of; Diegene niet-ingezetene is, maar in Nederland wel loonbelasting afdraagt Uitzonderingen Er zijn echter wel meerdere uitzonderingen op deze regel. Deze uitzonderingen staan beschreven in de beperkingen van de kring der verzekerden (Koninklijk Besluit 746). De volgende personen zijn wel verplicht om een basisverzekering in Nederland af te sluiten: Personen die werkzaamheden in Nederland slechts tijdelijk stopzetten Nederlandse ambtenaren die in het buitenland werkzaam zijn Gezinsleden van ambtenaren die in het buitenland werkzaam zijn. Voorwaarde is dat de gezinsleden zelf niet werken in het buitenland. Werknemers in het buitenland, in dienst zijn van een Nederlandse werkgever die rijden, vliegen of varen als beroep. Gezinsleden van Nederlandse werknemers op een boot Studenten of stagiaires, jonger dan 30 jaar, die tijdelijk in het buitenland verblijven in verband met hun studie en daarbij niet werken in het land waar zij verblijven.

Vreemdelingen die: (a) in Nederland verblijven en afwachten op een besluit van voortgezette toelating, (b) rechtmatig verblijf houden in Nederland en/of (c) een verblijfsvergunning hebben voor bepaalde tijd Buitenlanders die in het buitenland (of Nederland) wonen en in Nederland werken en/of winst genieten Er zijn echter nog twee groepen die niet verplicht zijn om een basisverzekering af te sluiten: Mensen die in actieve militaire dienst zijn Personen die, vanwege geloofs- of levensovertuiging een aantoonbaar bezwaar tegen het hebben van een verzekering.Zodra het mogelijk is om over te stappen van zorgverzekering in 2019dan zullen wij dit direct op onze website vermelden. Wilt u meer weten? op deze pagina vind u veel gestelde vragen over een zorgverzekering.

Zorgverzekering vergelijken 2019

Via Overstappenzorg.nl is het eenvoudig om uw zorgverzekering voor 2019te vergelijken. Op Overstappenzorg.nl kunt u vergelijken tussen vrijwel alle aanbieders van zorgverzekeringen. U vind daar wie de verzekeraar is, of u een vrije zorgkeuze heeft, wat de beoordeling van de zorgverzekeraar is en hoeveel premie u per maand betaald.

Overstappen zorgverzekering 2019

Vanaf halverwege november is het weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering over te stappen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2019. Het is daarom goed indien u uw zorgverzekering weer gaat vergelijken.

Zorgverzekering 2019

De wijzigingen die er in 2019 zullen plaatsvinden zullen wij direct op onze website plaatsen.