Veranderingen in de zorgverzekering 2017

Veranderingen in de zorgverzekering 2017

De belangrijkste wijzigingen in de zorgverzekering 2017 hebben betrekking op drie hoofdthema’s; het basispakket, de zorgpremie  en het afsluiten van de zorgverzekering voor 2017. Aan het basispakket is een aantal vergoedingen toegevoegd. Het gaat hierbij om bepaalde chirurgische ingrepen die medisch noodzakelijk zijn. Ook tijdelijk verblijf in een zorginstelling en bepaalde vormen van fysiotherapie komen terug. Wat mondzorg in de basisverzekering betreft, wordt de vergoeding van kunsttanden tot en met 22 jaar ook vergoed. Het klikgebit zal onder strenge voorwaarden ook deel uitmaken van de basisdekking van de zorgverzekering. De zorgpremie zal naar verwachting met ongeveer €3,50 per maand stijgen.