De inhoud van het basispakket in 2016 ziet er als volgt uit.

Zorg in het basispakket
Soort zorg Toelichting Eigen risico  Wettelijke eigen bijdrage
Huisarts Bezoek huisarts Nee Nee
Tandarts Kinderen tot 18 jaar: controle en behandeling; en fluoridebehandeling voor kinderen tot 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen. Nee Nee
Vanaf 18 jaar: chirurgische tandheelkundige hulp en röntgenonderzoek. Lees meer over tandartskosten. Ja Nee
Medisch specialist Bezoek medisch specialist, zoals een kaakchirurg, internist of allergoloog. Ja Nee
Ziekenhuis Ziekenhuisverblijf, operaties. Ja Nee
Ziekenvervoer Ambulancevervoer, ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer. Ja Ja
Medicijnen De meeste medicijnen. Ja Nee, tenzij u zelf een duurder medicijn kiest.
Bloedonderzoek Bloedonderzoek via huisarts en medisch specialist. Ja Nee
Geestelijke gezondheidszorg (ggz)
  • Basis ggz, dus zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen; bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog of een internetbehandeling (e-health);
  • Specialistische ggz, dus zorg voor mensen met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen;
  • Eerste 3 jaar verblijf in ggz-instelling.
Ja Nee
Fysiotherapie Kinderen tot 18 jaar: alle fysiotherapie. Nee Nee
Vanaf 18 jaar: (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie van de 21e behandeling bij aandoeningen die op de chronische lijst staan. De eerste 20 behandelingen betaalt u meestal zelf. Ja Meestal betaalt u zelf de 1e 20 behandelingen.
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling. Ja Nee
Logopedie De behandeling moet een geneeskundig doel hebben. Ja Nee
Ergotherapie Maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar. Ja Nee
Dieetadvies Maximaal 3 behandeluren per kalenderjaar. Ja Nee
Zwangerschaps- en geboortezorg Verloskundige zorg. Nee Nee
Kraamzorg. Nee Ja, bijdrage per uur
Wijkverpleging Wijkverpleging inclusief persoonsgebonden budget voor wijkverpleging. Nee Nee
Hulpmiddelen Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking. Zoals een gehoorapparaat of een orthopedische schoenen. Let op: géén rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen. Ja Bijbetaling afhankelijk van het middel.
Gehandicaptenzorg Zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Ja Nee
Ouderenzorg Revalidatiezorg voor ouderen. Ja Nee

Nieuwe medicijnen die recent zijn opgenomen in het basispakket:

  • Sinds 1 juni 2016 het cholesterolverlagende middel alirocumab (Praluent).
  • Sinds 1 april 2016 het cholesterolverlagende middel evolocumab (Repatha).
  • Sinds 1 maart 2016 het longkankermedicijn nivolumab.