Bij de eigen risico zal er een verhoging plaatsvinden van € 375,- naar € 385,-