Het eigen risico van de zorgverzekering wordt verhoogd in 2016 omhoog van € 375,- naar € 385,-